Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด »

กิจกรรมของวัด

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา

ในแต่ละปี วัดพุทธรังษีได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางกรรมวิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย งานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการวัด สมาคมไทย ตลอดจนอาสาสมัครทุกคนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวัฒนธรรมประเพณีของไทย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

อาทิตย์, ตุลาคม 28, 2018.
09:30 AM To 05:00 PM
คุณชัยรัตน์ (กำนัน) ประสพญาติ และครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ ประธาน พร้อมคณะญาติโยม สาธุชนในเซ้าท์ฟลอริด้า ได้มีกุศลศรัทธา เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี ถวายคณะสงฆ์วัดพุทธ รังษี เมืองไมอามี่ ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งม กำหนดการย่อๆดังนี้
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

2018 กำหนดวันทำบุญ วันปิยมหาราช

อาทิตย์, ตุลาคม 28, 2018.
10:00 AM To 03:00 PM
วันปิยมหาราชเป็นวันที่ชุมชนชาวพุทธไทยแห่งเซ้าท์ฟลอริด้าภาคใต้ได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวาย ความจงรักภัคดี รำลึกถึงคุณูปการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ๕ ที่ได้มีแด่ประเทศ ไทยอย่างมากมาย ได้กำหนดพิธีในการปฏิบัติไว้ ตามลำดับ ดังนี้
2018 กำหนดวันทำบุญ วันปิยมหาราช

2018 วันทำบุญวันลอยกระทง

พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 22, 2018.
10:00 AM To 04:00 PM
วันลอยกระทงเป็นวันที่ชาวพุทธ ได้ประกอบพิธีกรรมบูชารอยพระพุทธบาท ที่พระ พุทธองค์ได้ ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที เพื่อให้พวกเผ่าเหล่านาคา (พญานาค) หรือ ชุมชนผู้อยู่ใกล้สถานที่ แห่งนั้น ได้กราบสักการบูชา เทศกาลนี้แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งประชาชน ต้องการแสดงคว...
2018 วันทำบุญวันลอยกระทง

วันทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

จันทร์, ธันวาคม 31, 2018.
10:00 PM To 01:00 PM
คืนวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คืนส่งท้ายปีเก่า ขอเชิญท่าน สาธุชน ได้มาปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาส่งท้ายปีเก่า เวลาเที่ยงคืนตรง เจริญชัย มงคลคาถา ๙ จบ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ มีระเบียบในการปฏิบัติดังนี้
วันทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

facebook ความคิดเห็น see all comments