Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด »

กิจกรรมของวัด

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา

ในแต่ละปี วัดพุทธรังษีได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางกรรมวิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของไทย งานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการวัด สมาคมไทย ตลอดจนอาสาสมัครทุกคนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวัฒนธรรมประเพณีของไทย

กำหนดวันทำบุญวันมาฆบูชา 2563

อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 09, 2020.
10:00 AM To 03:00 PM
วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยเหตุ การณ์ที่สำคัญ มีรายละเอียด ย่อๆดังต่อไปนี้ วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน ๓ พระสงฆ์สาวก จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนเป็นพระอรหัตชนต์ทุกรูปได้รับการ อุปสมบทจ...
กำหนดวันทำบุญวันมาฆบูชา 2563

2020 งานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชีย วันที่ 7 มีนาคม

เสาร์, มีนาคม 07, 2020.
10:00 AM To 05:00 PM
งานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชียเปรียบเสมือนได้เดินทางไปยังเอเชีย เทศกาลเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินกับความหลากหลายของศิลปะเอเชีย เช่น งานฝีมือ, บันเทิง, พืชและอาหารแปลกใหม่ จุดเด่นของงานได้แก่ การเต้นรำพื้นบ้านและดนตรีคลาสสิกจากประเทศในเอเชียที่แตกต่างกันไปหลายๆประเภท มีท...
2020 งานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชีย วันที่ 7 มีนาคม

2020 งานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชีย วันที่ 8 มีนาคม

อาทิตย์, มีนาคม 08, 2020.
10:00 AM To 05:00 PM
งานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชียเปรียบเสมือนได้เดินทางไปยังเอเชีย เทศกาลเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินกับความหลากหลายของศิลปะเอเชีย เช่น งานฝีมือ, บันเทิง, พืชและอาหารแปลกใหม่ จุดเด่นของงานได้แก่ การเต้นรำพื้นบ้านและดนตรีคลาสสิกจากประเทศในเอเชียที่แตกต่างกันไปหลายๆประเภท มีท...
2020 งานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชีย วันที่ 8 มีนาคม

2020 บริการกงสุลสัญจร วันเสาร์ที่ 18 เมษายน

เสาร์, เมษายน 18, 2020.
09:30 AM To 04:30 PM
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง วอชิงตัน กำหนดจะจัดให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในโครงการ กงศุลสัญจรประจำปี งบประมาณ 2563 ณ วัดพุทธรังษี วัันที่ 18,19 เมษายน 2563
2020 บริการกงสุลสัญจร วันเสาร์ที่ 18 เมษายน

2020 บริการกงสุลสัญจร วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน

อาทิตย์, เมษายน 19, 2020.
09:30 AM To 04:30 PM
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง วอชิงตัน กำหนดจะจัดให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในโครงการ กงศุลสัญจรประจำปี งบประมาณ 2563 ณ วัดพุทธรังษี วัันที่ 18,19 เมษายน 2563
2020 บริการกงสุลสัญจร วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน

กำหนดวันทำบุญวันสงกรานต์ 2563

อาทิตย์, เมษายน 19, 2020.
10:00 AM To 03:00 PM
วันสงกรานต์ เป็นงานบุญประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ของชาวพุทธเรา ซึ่งได้ปฏิบัติ เป็นประเพณี สืบต่อ กันมาเป็นเวลาช้านาน ปีนี้กำหนด จัดงานที่วัด ดังเช่นปีที่ผ่านมา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีรายละเอียดในการจัดงานดังนี้
กำหนดวันทำบุญวันสงกรานต์ 2563

กำหนดวันทำบุญวันวิสาขบูชา ปี 2563

อาทิตย์, พฤษภาคม 10, 2020.
10:00 AM To 03:00 PM
วันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมา- สัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อความพร้อมเพรียง ในการบำเพ็ญบุญ ในวันดังกล่าว ทางวัดจึงได้กำหนดจัดงานในวัน วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีกำหนดการปร...
กำหนดวันทำบุญวันวิสาขบูชา ปี 2563

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ปี 2020

อาทิตย์, มิถุนายน 07, 2020.
09:00 AM To 03:00 PM
โครงการบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เป็นส่วนหนึ่งในงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐฟลอริดาภาคใต้ และวัดพุทธรังษีโดยจัดกิจกรรมส่ง...
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ปี 2020

กำหนดวันทำบุญวันอัฏฐมีบูชา ปี 2563

อาทิตย์, มิถุนายน 14, 2020.
09:00 AM To 03:00 PM
วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีระเบียบในการปฏิบัติ จัดพิธีกรรมไว้ดังนี้
กำหนดวันทำบุญวันอัฏฐมีบูชา ปี 2563

วันครบรอบสร้างวัด 38 ปี

อาทิตย์, มิถุนายน 21, 2020.
09:00 AM To 03:00 PM
วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ ได้จดทะเบียนเป็นวัดถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๕ ในขณะนั้นยังเช่าคาบาน่าอพารท์เม้นท์อยู่ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ ได้ซื้อที่ดิน บ้านเลขที่ 15200 S.W. 240 St, Miami , FL 33032 เป็นสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ได้ย้ายเข้ามา...
วันครบรอบสร้างวัด 38 ปี

facebook ความคิดเห็น see all comments