Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด » 2018 วันทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว »

2018 วันทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

วันออกพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุอธิษฐานใจจะอยู่เป็นที่ครบสาม เดือน นับแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ครบสามเดือนที่ได้ตั้งใจไว้ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ วันตักบาตรเทโว เรียกอีกนัยหนึ่งว่า ตักบาตรเทวดา เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึง มีเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่ง เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอภินิหาร เปิดโลกทั้งสาม คือ โลก สวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกนรก ให้มองเห็นกัน และกันอย่างชัดเจนเพื่อความเรียบร้อย ในการ จัดงาน ได้กำหนดจัดพิธีกรรม เป็นหลักปฏิบัติตามลำดับดังนี้

Date: อาทิตย์, ตุลาคม 21, 2018

Time: 10:00 AM - 03:00 PM

Location: ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา

Cost: ฟรี

Featuring:

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้า แปล
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์พร้อมสาธุชนทำวัตรเช้า แปล พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติ สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๕.๐๐ ๑๗.๐๐ น. มีพระธรรมเทศนาหนึ่งกัณฑ์
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมสาธุชน ทำวัตรเย็น แปล

จึงขอเชิญท่านสาธุพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญเสริมสร้างบุญกุศลวาสนาบารมีธรรม ให้กับตนเอง ได้ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวแล้วโดยความพร้อมเพรียงกันด้วย

facebook ความคิดเห็น see all comments