Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด » 2019 กำหนดวันทำบุญ วันปิยมหาราช »

2019 กำหนดวันทำบุญ วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราชเป็นวันที่ชุมชนชาวพุทธไทยแห่งเซ้าท์ฟลอริด้าภาคใต้ได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวาย ความจงรักภัคดี รำลึกถึงคุณูปการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ๕ ที่ได้มีแด่ประเทศ ไทยอย่างมากมาย ได้กำหนดพิธีในการปฏิบัติไว้ ตามลำดับ ดังนี้

Date: อาทิตย์, ตุลาคม 13, 2019

Time: 10:00 AM - 03:00 PM

Location: ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา

Cost: ฟรี

Featuring:

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. สาธุชนนำดอกไม้พานพุ่มมาพร้อมกันที่วัด
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประกอบพิธี อ่านคำสดุดี ถวายพานพุ่มตามลำดับ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพระธรรมเทศนาหนึ่งกัณฑ์
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอนกัมมัฏฐาน
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์พร้อมสาธุชน ทำวัตรค่ำ แปลเ จริญเมตตาภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสร็จพิธี

จึงขอเชิญท่านผู้ใจบุญทุกๆท่าน ได้นำภัตตาหารคาว - หวาน มาร่วม ประกอบพิธีกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว โดยความพร้อมเพรียงกัน

facebook ความคิดเห็น see all comments