Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด » กำหนดวันทำบุญวันอัฏฐมีบูชา ปี 2562 »

กำหนดวันทำบุญวันอัฏฐมีบูชา ปี 2562

วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีระเบียบในการปฏิบัติ จัดพิธีกรรมไว้ดังนี้

Date: อาทิตย์, มิถุนายน 09, 2019

Time: 10:00 AM - 03:00 AM

Location: ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา

Cost: ฟรี

Featuring:

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์พร้อมผู้ปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์พร้อมสาธุชนทำวัตรเช้า ถวายพรพระ ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และคณะผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฏิมา ๓ รอบ
เวลา ๑๓.๓๐ น. มีพระธรรมเทศนาหนึ่งกัณฑ์
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอนกัมมัฏฐาน
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์พร้อมผู้ปฏิบัติธรรม ทำวัตรเย็น เจริญเมตตาภาวนา

จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ทำวัตรเช้า-เย็น ฝึกการทำสมาธิ เจริญเมตตาภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เป็นการเสริมสร้างบุญวาสนา บารมีธรรม ให้กับตนเอง ได้ตามวันเวลาสถานที่ ดังกล่าวโดยความพร้อมเพรียงกัน.

facebook ความคิดเห็น see all comments