Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด » กำหนดวันทำบุญวันวิสาขบูชา ปี 2562 »

กำหนดวันทำบุญวันวิสาขบูชา ปี 2562

วันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมา- สัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อความพร้อมเพรียง ในการบำเพ็ญบุญ ในวันดังกล่าว ทางวัดจึงได้กำหนดจัดงานในวัน วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดการประกอบพิธีกรรมดังนี้

Date: อาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2019

Time: 10:00 AM - 03:00 AM

Location: ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา

Cost: ฟรี

Featuring:

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๐๐น. พระสงฆ์พร้อมผู้ปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์พร้อมผู้ปฎิบัติธรรมและสาธุชนทำวัตรเช้า (บาลี-ไทย)
เวลา ๑๐.๓๐ น พระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และคณะผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฏิมา ๓ รอบ
เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัณฑ์
เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอนพุทธศาสนาและกัมมัฏฐาน
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์พร้อมผู้ปฏิบัติธรรม และสาธุชนทำวัตรเย็น เจริญเมตตาภาวนา

จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรม ทำบุญ ตักบาตร ทำวัตรเช้า-เย็น ฝึกการทำสมาธิ เจริญเมตตาภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เป็นการเสริมสร้างบุญวาสนาบาร มีธรรมให้กับตนเองได้ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว โดยความพร้อมเพรียงกัน.

facebook ความคิดเห็น see all comments