Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » กิจกรรมของวัด » งานทอดกฐินสามัคคีปี 2563 »

งานทอดกฐินสามัคคีปี 2563

คุณสุพรรณี(แดง) คุณ Jame Windham, คุณยสะวดี และครอบครัว, ร้าน Tub Tim Thai คุณสุคนธ์ธร และครอบครัว, ร้าน 2 Wine, คุณกานต์ และครอบครัว ร้าน Kon Tiki พร้อมเพื่อนๆประธาน พร้อมคณะญาติโยม สาธุชนในเซ้าท์ฟลอริด้า ได้มีกุศลศรัทธา เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี ถวายคณะสงฆ์วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งม กาหนดการย่อๆดังนี้

Date: อาทิตย์, ตุลาคม 11, 2020

Time: 09:00 AM - 05:00 PM

Location: วัดพุทธรังษี ไมอามี่ ฟลอริด้า

Cost: ฟรี

Featuring:

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านสาธุชนนำองค์กฐินมาพร้อมกันที่อุโบสถ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพรพระ ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานอัญเชิญผ้ากฐินเข้ามาภายในอุโบสถ
เวลา ๑๓.๓๐ น. มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายผ้ากฐินฯ และองค์กฐินจากสาธุทั้งหลาย
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม รับพรจากพระสงฆ์
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ประกอบพิธีกรรม กรานผ้ากฐิน เสร็จแล้วพระสงฆ์ พร้อมสาธุชน ทำวัตรเย็น เจริญเมตตา ภาวนา เป็นอันเสร็จพิธี


เนื่องด้วยงานทอดกฐินจะมีขึ้น ตุลาคม 11, 2020 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ แต่ด้วยสถาณการณ์
โควิดที่กำลังระบาด และ มีกฏหมายเพื่อความปลอดภัยในการชุมนุมผู้คนเป็นจำนวนมาก ทางคณะกรรมการจึงมีมติเพื่อช่วยกันดูแลความปลอดภัยและการแผ่กระจายของ โควิค ดังต่อไปนี้
1. จะไม่มีการจัดกิจกรรมร้านค้า
2. ไม่มีการจัดกิจกรรม การแสดง
3. มีการใส่บาตร แต่จำกัดเรื่อง ของใส่บาตร ไม่ควรมีอาหารสด ที่ควรใส่ คือ ดอกไม้ ธูปเทียน, อาหารแห้ง และปัจจัย
4. ไม่มีการถวายอาหารเพลพระ ทางเจ้าภาพจะเตรียม อาหารกล่องถวายเพล
5. งดนำอาหารสดเข้างาน ทางเจ้าภาพมีโรงทานบริการทุกท่าน เพื่อความปลอดภัย
6. เจ้าภาพ เตรียมอาหารเพลถวายพระ โดยจัดใส่กล่องถวายแต่ละรูป
7. กิจกรรมในโบสถ์ ต้องจำกัดจำนวน และนั่งห่างกัน 6 ฟุต
8. ก่อนเข้าในบริเวณวัดจะมีโต๊ะตรวจวัดอุณภูมิ และทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัย
9. ทางวัดจะต้องจัดน้ำขวดสำหรับทุกท่าน
10. ต้องมีการจ้างตำรวจ 1 ท่านเพื่อตรวจสอบว่าเราทำถูกต้องตามกฏหมาย

เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ไม่ขาดโอกาสในการร่วมบุญมหากูศล ขอเชิญร่วมบุญได้ด้วยการส่งปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งมาที่วัดพุทธรังษีไมอามี่ หรือว่ามีช่องทางไหนที่สามารถโอนเงินมาร่วมทำบุญได้ก็ควรมี
นี่คือกำหนดการบางส่วนซึ่งจะส่งให้พระคุณเจ้า และ คณะกรรมการพิจารณา เพื่อต้องมีรายการเพิ่มเติม และจะได้จัดวางทีมงานวัดเพื่อ ดูแลเรื่องความปลอดภัย จาก โควิค

ด้วยความเคารพ
คณะกรรม 2019 และ 2020

จึงเจริญพรมายังท่านสาธุชน ได้มาร่วมเสริมสร้างบารมีธรรม ในพิธีกรรมดังกล่าว และขอให้ทุกๆ ท่านได้นำภัตตาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา รับพร เจริญเมตตาภาวนา ในวันดังกล่าวแล้ว โดยความพร้อมเพรียงกัน

facebook ความคิดเห็น see all comments