Wat Buddharangsi of Miami

ข่าว » 2013 » ก.ย.

Archives กันยายน 2013

การซ่อมแซม ปรับปรุง เสา,ทางเดินและหลังคา

Last update on 15 กันยายน 2013.

การซ่อมแซม ปรับปรุง เสา,ทางเดินและหลังคา

ขณะนี้ทางวัดพุทธรังษี กำลังดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง เสา,ทางเดินและหลังคาที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น แก่ผู้มาวัด โดยเงินงบประมาณทั้งหมดนั้น ได้รับมาจากเงินบริจาก ของผู้มีิจิตศรัทธา จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

Continue reading

การซ่อมแซมห้องน้ำ สาธารณะ

Last update on 15 กันยายน 2013.

การซ่อมแซมห้องน้ำ สาธารณะ

ขณะนี้ทางวัดพุทธรังษี กำลังดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ สาธารณะ หญิงและชาย เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น แก่ผู้มาวัด โดยเงินงบประมาณทั้งหมดนั้น ได้รับมาจากเงินบริจาก ของผู้มีิจิตศรัทธา จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

Continue reading

การก่อสร้างห้องทำงาน ท่านเจ้าอาวาส

Last update on 11 กันยายน 2013.

การก่อสร้างห้องทำงาน ท่านเจ้าอาวาส

เดิมนั้นบริเวณ ที่ท่านเจ้าอาวาสใช้ในการทำงานด้านเอกสาร อยู่ด้านข้างในอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งไม่สะดวก รวมทั้งอากาศร้อน ที่คับแคบ ทางวัด และคณะกรรมการ จึงได้ใช้ เงินทุนบริจาก ที่ได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก คุณ Pat Seggerman สร้างอุทิศให้ คุณ สุรียพันธ์ ตรีมาศ(คุณ ต๋อย) ทำการก่อสร้าง ที่ทำงาน ถวายแก่ท่านเจ้าอาวาสได้สำเร็จลุล่วง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

Continue reading

การปรับปรุงซ่อมแซมเพดาน

Last update on 11 กันยายน 2013.

การปรับปรุงซ่อมแซมเพดาน

โครงการปรับปรุง และซ่อมแซม เพดาน และ หลังคาของตัวอาคารเก่าของวัด ได้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้ใช้งบ ของทางผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจากแก่วัดขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีแรงจิตศรัทธาทำให้ งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

Continue reading

การปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา และเพดาน

Last update on 11 กันยายน 2013.

การปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา และเพดาน

โครงการปรับปรุง และซ่อมแซม เพดาน และ หลังคาของตัวอาคารเก่าของวัด ได้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้ใช้งบ ของทางผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจากแก่วัดขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีแรงจิตศรัทธาทำให้ งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

Continue reading

Daily archives

Previous month

กรกฎาคม 2013

Next month

พฤษภาคม 2014

Archives

facebook ความคิดเห็น see all comments