Wat Buddharangsi of Miami

ข่าว » 2020 » ธ.ค. » 03 » การซ่อมแซมหลังคาโบสถ์วัดพุทธรังษี

การซ่อมแซมหลังคาโบสถ์วัดพุทธรังษี

Last update on 3 ธันวาคม 2020.

การซ่อมแซมหลังคาโบสถ์วัดพุทธรังษี

1 ธันวาคม 2563
เรียนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
เรื่องการซ่อมแซมหลังคาโบสถ์วัดพุทธรังษี
จดหมายฉบับนี้ ขอแจ้งให้ทุกๆท่านทราบว่า หลังจากคณะกรรมการวัดพุทธรังษี ได้ทำการติดต่อบริษัทหลายๆแห่ง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหลังคาโบสถ์เป็นเวลานาน และได้ราคามาเปรียบเทียบกันแล้วนั้น ทางคณะกรรมการฯ จึงตัดสินใจจะ ดำเนินการ เซ็นสัญญาโครงการซ่อมแซมหลังคาโบสถ์ กับบริษัท บิก-จี (Big-G)ซื่งเสนอราคามาประมาณ $90,000 ราคานี้ได้รวมถึงระเบียงหลังคา และเชิงชายคาที่ผุรอบโบสถ์ (บางบริษัทเสนอราคาถึง$215,000.00) โครงการนี้ จะทำการซ่อมแซม และเปลี่ยนในสิ่งทีมีความจำเป็น ทุกจุดของหลังคาโบสถ์
การดำเนินการนี้ทางกรรมการวัดฯ ได้รายงานต่อ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพุธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุธรังษี รวมถึงพระทุกรูป ตั้งแต่แรกเริ่มตลอดจนทุกๆขั้นตอนที่ผ่านมา และพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาส ได้อณุมัติให้ทำดำเนินงานการซ่อมแซมนี้โดยด่วน
ทางคณะกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจุบัน ตลอดจนภาวะทางการเงินของวัดพุทธรังษี แต่ด้วยเหตุที่มีความจำเป็น จึงต้องดำเนินโครงการนี้โดยด่วน ก่อนที่จะมีความเสียหายหลังคาพัง เป็นอันตรายต่อผู้มาเยือนวัด และการซ่อมแซมภายหลัง ราคาจะสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับโครงการ จะต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มเข้าฤดูฝนในปีหน้า โครงการนี้อาจต้องใช้เวลานาน เนื่องด้วย การก่อสร้างครั้งแรกไม่ถูกต้อง เช่นไม่ได้ขอใบอณุญาติในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งต้องทำการใช้รถยก ยกออกจากหลังคา การซ่อมแซมนี้ กรรมการวัดฯจะทำการประสานงานกับบริษัท บิก-จี ให้ทำการซ่อมแซม อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้เพื่อให้คนรุ่นหลัง ที่จะเข้ามาบริหารวัดต่อไปนั้น ไม่เผชิญปัญหานี้อีกในอนาคต
หากพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่มีความจำนงค์ จะทำบุญบริจาคช่วยเหลือ การซ่อมแซมหลังคาโบสถ์นั้น ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อ เหรัญญิกของวัด หรือ ติดต่อพระคุณเจ้าทุกรูป ได้ที่วัดพุทธรังษี เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยทางวัด จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน หากท่านผู้ใด มีความประสงค์ ที่จะรับทราบรายละเอียด เกี่ยวกับโครงการนี้ กรุณาติดต่อ ประธานโครงการดังกล่าวนี้ กับ ดร.วิเชษฐ์ อึ้งวิเชียร ที่ อีเมล์ vichate99@bellsouth.net
ท้ายนี้คณะกรรมการวัดพุทธรังษี ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ในโครงการนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยช่วย ดลบรรดาลให้ท่าน และครอบครัวของท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ ปราศจาคโรคภัยใดๆทั้งปวงในปีใหม่นี้ด้วยเทอญ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
คณะกรรมการวัดพุทธรังษี

Next entry

Previous entry

Similar entries

facebook ความคิดเห็น see all comments