Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » เกี่ยวกับเรา » พระพุทธรูป »

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป ณ วัดพุทธรังษี ได้นำเข้ามาเป็นพระประธาน ของวัดเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2540 การออกแบบนั้นได้ถอดแบบมาจาก พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลื่อมใสศรัทธาเป็นที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดและประเทศไทย

พระพุทธรูปที่วัดพุทธรังษี เป็นพระพุทธรูปที่ถอดแบบมาจากพระพุทธรูปที่พิษณุโลกในประเทศไทย ความคิดของอาจารย์ถ่ายทอดไปให้จิตรกรชื่อ Bunpoth Kleubgaow โดยมี Sombat Dulnagith เป็นผู้จัดการด้านการเงิน
การขนส่งพระพุทธรูปจากประเทศไทยไปไมอามี่มีปัญหา ไม่เพียงแค่น้ำหนักและขนาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขออนุญาตด้วย การขนส่งและบรรจุในประเทศไทยสนับสนุนโดย Prasit Enterprises & Freight. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดย Verapong and Sithiya Halelamien ผู้เป็นเจ้าของ V&T Orchids of Miami
เมื่องานเริ่ม สิ่งที่ต้องการคือ พระพุทธรูปที่อาจารย์ต้องการนั้นมีขนาดใหญ่เท่าไร พิจารณาลักษณะที่เป็นไปได้ การเริ่มวัดอัตราส่วน โดย Master Bunpoth Kleubgaow
ปัญหาต่อไปที่พบคือ ชื่อของพระพุทธรูป พระพุทธรูปทั้งหมดจะต้องมีชื่อตามชื่อบุคคล การเลือกชื่อที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ อาจารย์ได้ปรึกษากับนักโหราศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง การตัดสินใจครั้งสุดท้ายให้แก่เจ้าอาวาสวัดหินอ่อนในกรุงเทพ หลังจากพระพุทธรูปในเมืองพิษณุโลก ชื่อที่ถูกใช้คือ "พระพุทธชินราช"
เริ่มแรกพระพุทธรูปเป็นสีบรอนซ์ แต่โดยปกติแล้ว จะไม่เป็นเพียงทองแดงและทองเหลืองเท่านั้น แต่ยังมีทองและเงินด้วย จากฐานถึงยอด (หรือ "รัศมี")
• ความสูงเกิน 23 ฟุต
• ความยาว 80 นิ้ว จากเข่าถึงเข่า
• ความยาว 12 ฟุต 9 นิ้วที่ฐาน
• ความยาว 9 ฟุต 9 นิ้วจากหน้าถึงหลัง
หนักประมาณ 5 ตัน มูลค่าพระพุทธรูปยากที่จะประมาณ ซึ่งไม่ต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ พระพุทธรูปมาที่วัดเมื่อ 6 ธันวาคม 2540 และอุทิศเมื่อ 11 มกราคม 2541

facebook ความคิดเห็น see all comments