Wat Buddharangsi of Miami

โฮมเพจ » ข้อมูลผู้เข้าชม »

ข้อมูลผู้เข้าชม

วัดพุทธรังษีมีความยินดีต้อนรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในพุทธศาสนา ท่านสามารถติดต่อสอบถามพระสงฆ์ได้ตามเวลาทำการของวัด ทางวัดมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนการเรียนนั่งสมาธิ

มารยาทและข้อแนะนำในการเข้าเยี่ยมชมวัดพุธรังษี

• วัดพุทธรังษี เปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไปในระหว่าง เวลา 7:00 เช้า ถึง 5:00 เย็น ท่านสามารถเยี่ยมชม และ สนทนา กับ พระในเวลาดังกล่าว
• แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ กางเกงขาสั้น, ขาสั้นแบบ เบอร์มิวด้า, กระโปรงสั้น miniskirtเสื้อเปิดไหล่, เสื้อเปิดอก, เสื้อกล้าม ถือว่า เป็นการแต่งตัวที่ไม่สุภาพ
• การเข้าโบสถ์วัดพุทธรังษี กรุณาถอดรองท้าว และวางไว้ที่ชั้นเก็บรองเท้าด้านหน้า ซึ่งทางวัดได้จัดไว้ให้
• ห้ามนำสุรา ของมึนเมา และสิ่งเสพติดอื่นๆเข้าในเขตวัด
• กรุณาลดการใช้เสียงดัง ห้ามการวิ่งเล่นและตลกคะนอง ระหว่างอยู่ในวัด ควรอยู่ในความสุภาพและสำรวม
• กรุณาอย่าจับสิ่งของเครื่องหมู่บูชาพระประทาน ท่านสามารถรับเอกสารข้อมูลและข่าวสารต่างๆตามที่ทางวัดจัดไว้ให้
• การจุดธูปเทียนบูชาพระ ทำได้เฉพาะนอกตัวโบสถ์เท่านั้น
• หากท่านมีความประสงค์ที่จะนำสิ่งของมาถวาย อาทิเช่น สังฆทาน, ภัตตาหาร, ผลไม้, เครื่องดื่มและปัจจัยอื่นๆแก่พระสงฆ์ท่านสามารถนำมาถวายได้ การถวายภัตตหารแก่พระสงฆ์ กรุณานำอาหาร มาเช้าก่อนเวลา 10:30 เพื่อได้ทันการทำเพลของพระสงฆ์
• สำหรับท่านที่มีความประสงค์ ในการนั่งสมาธิ พระวัดพุทธรังษีได้จัดสอนการนั่งสมาธิทุกวันเสาร์เวลา บ่าย 3-5 โมงเย็นเป็นอเมริกาใต้ (Spanish) , และทุกวันอาทิตย์เวลา บ่าย 3-5 โมงเย็นในภาคภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ เช่น กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน, มหาวิทยาลัยเพื่อทำรายงาน หรือจากกลุ่มหน่วยงานอื่นๆ กรุณาติดต่อทางวัดเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ทางวัดจะได้ทำการเตรียมเอกสาร ข้อมูล และบุคลากร เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ

สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ

• กฏบัญญัติทางพระพุธศาสนา ห้ามมิให้ มีการสัมผัสทางกาย กับสตรี ทั้งนี้ การสนทนา ระหว่างพระและสตรีควรทิ้งระยะห่างพอสมควรเพื่อความเหมาะสมและ ไม่สามารถถวายปัจจัยโดยตรงที่มือของพระสงฆ์
• การจับมือทักทายของสุภาพบุรุษกับพระสงฆ์ ตามธรรมเนียมอเมริกัน อนุโลมให้ทำได้ แต่มิใช่ขนบธรรมเนียมของชาวไทย
• การเข้าเยี่ยมชมด้านในตัวอาคารรวมทั้งโบสถ์ กรุณาถอดรองท้าว วางไว้ด้านนอกของตัวอาคารนั้นๆ
• เมื่อเข้าเยี่ยมชมในโบสถ์ ด้านขวามือที่เห็นคือ อาสนะของพระสงฆ์ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีทางพุธศาสนา กรุณาอย่านั่งบนบริเวณนี้
• ในพระอุโบสถด้านหน้าของพระประทาน มีพรมปูอยู่ พรมนี้เป็นที่นั่งของพระสงฆ์ใช้ในกรณีที่มีผู้มาเยือนสนทนากับพระ
• กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมาถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ กรุณานำอาหารมาตอนเช้าไม่เกิน 10:30น. ทั้งนี้เพื่อ ได้เข้าทันทำพิธีถวายเพล ส่วนการถวายปัจจัยอื่นๆ สามารถทำได้ตลอดทั้งวัน
• ในบริเวณอาณาเขตของวัดพุทธรังษี ไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มจำหน่ายและไม่อณุญาติให้มีการนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาจำหน่ายในบริเวณวัด
• วัดพุทธรังษีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชาทำพิธีต่างๆในศาสนาพุทธ กรุณาแสดงความเคารพ และสุภาพในวัด ท่านที่มีบุตรหลานมาด้วยกรุณาดูแลความประพฤติของเด็ก
• วัดพุทธรังษีไม่ใช่เป็นสถานที่ตั้งค่าย ค้างคืนจึงไม่อณุญาติให้มีกิจกรรมดังกล่าว
• วัดพุทธรังษีเป็นสถานที่ส่วนบุคคล การบุกรุกเข้าวัดโดยพละการ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

facebook ความคิดเห็น see all comments